Wie zijn wij?

Choice4Sport is een Stichting die sport en bewegingsactiviteiten organiseert voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Wat willen wij:

Stichting Choice4Sport wil haar deelnemers middels het oefenen van vaardigheden en eigenschappen uiteindelijk laten integreren binnen maatschappelijke verbanden.

Doelen:

Stichting Choice4Sport houdt zich bezig met het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van het kind.

Ontstaan:

Choice4Sport bestaat sinds 2007 en is in het leven geroepen door drie in de verstandelijk gehandicapte zorg (VGZ) werkzaam zijnde bewegingsagogen.
Onderzoek wees uit dat er weinig mogelijkheden waren voor kinderen en jongeren met ASS of ADHD om gebruik te maken van aangepaste sport en spelmogelijkheden. Vanuit een grote affiniteit en ervaring met deze doelgroep besloten de bewegingsagogen daarom Choice4sport op te richten.

De initiatiefnemers hebben allen meer dan tien jaar ervaring in de zorg en zijn afgestudeerd aan het CIOS. Daarnaast hebben zij verschillende cursussen gevolgd, onder meer op het gebied van ASS en ADHD. Één medewerker is bachelor pedagoog.
Naast de initiatiefnemers zijn de andere teamgenoten geschoold middels CIOS of (C)alo.

Visie op Sport en spel als middel:

Tijdens sport en spel activiteiten is het onmogelijk om je te “verstoppen”. In het bewegen laat je zien wie je bent, wat voor keuzes je maakt en hoe je omgaat met anderen. Wij denken dat een goede afstemming tussen de (sport en spel) omgeving en het kind mogelijkheden biedt tot ontwikkeling.
Wij denken dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Dit zien wij als uitgangspunt om aan andere ontwikkelingsgerichte doelen te kunnen werken.

De meerwaarde van ontwikkeling binnen sport en spel situaties is volgens ons onder meer gelegen in het ervaringsgericht leren. Vanuit het doen worden er problemen ervaren waar vervolgens meteen op kan worden ingespeeld. Dit heeft volgens ons een positief effect op de bewustwording van het probleem en de mogelijkheden hier op in te kunnen spelen.
Het gaat hierbij meestal om simpele voorbeelden zoals een woede uitbarsting na een verlies, het impulsieve schoppen naar een bal, het niet begrijpen dat anderen anders kunnen denken maar ook bijvoorbeeld het niet op de voorgrond durven treden en het vertonen van (beweging)angst. Dit is een reeks van alledaagse voorbeelden waar de kinderen en hun omgeving tegen aan lopen.

Heeft u een vraag of bericht?

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt