Dienstverlening

Doelgroep:

Choice4Sport biedt sport- en spel activiteiten aan kinderen en jongeren met ASS of ADHD in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar. Mochten er personen buiten deze doelgroep vallen en toch graag gebruik maken van de diensten dan staan wij daar voor open.

Werkgebied:

Choice4Sport bundelt haar activiteiten in drie regio’s in de provincie Limburg. Het gaat hierbij om de volgende regio’s:
de gemeente Roermond en omringende kerkdorpen;
de gemeente Weert en omringende kerkdorpen;
de gemeente Venlo en omringende kerkdorpen

Inhoud en methodiek van de lessen:

De lessen worden verzorgd in een cyclus van 1 jaar waarbij aan de hand van zes thema’s en
verschillende competenties wordt gewerkt. Deze thema’s zijn:

  • Ontwikkelen van motorische vaardigheden, wordt zowel ingezet als middel/methode en als doel (grondvormen van bewegen en specifieke spelvaardigheden).
  • Leren omgaan met regels (luisteren, leren omgaan met autoriteit, eerlijk spel).
  • Bevorderen van zelfbeheersing (stopgedrag, agressieregulatie).
  • Bevorderen van weerbaarheid (zelfvertrouwen, assertiviteit).
  • Doorzettingsvermogen (motivatie, concentratie).
  •  Sociale vaardigheid (omgaan met elkaar, elkaar vertrouwen, respect voor de ander, samenwerken).

Bij ieder thema wordt gekozen voor inzet van specifieke spel- en beweegvormen die goed aansluiten bij het betreffende thema. De lessen zijn gebaseerd op het ervaringsgericht leren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van concrete spelvormen en terugkoppeling/feedback op het gedrag en de samenwerking/samen spelen met andere kinderen.

De werkvormen van Choice4Sport:

In het onderstaande schema wordt duidelijk welke werkvormen Choice4Sport onderscheid.
tekening

dienstverlening01

Settings:

De activiteiten worden vanuit drie verschillende settings georganiseerd:

Activiteiten tijdens schooltijd:

In samenwerking met cluster IV-scholen worden er specifieke, op de doelgroep gerichte, sport- en beweegactiviteiten georganiseerd (methodiek overdracht naar leerkrachten en sportintroductie lessen).

Naschoolse activiteiten:

Direct aansluitend op de schooltijden en mogelijk in samenwerking met kinderopvangorganisaties worden sport- en beweegactiviteiten georganiseerd op locatie van de (brede) school en/of de kinderopvang.

Buitenschoolse activiteiten / vrije tijd:

Op locatie organiseert Choice4Sport wekelijks activiteiten in kleine groepjes met individuele begeleiding van maximaal 7 kinderen per groep. Het uiteindelijke doel is doorstroming naar het reguliere verenigingsaanbod. Ieder kwartaal vindt er, indien gewenst, een overleg met ouders plaats.

Dienstverlening Choice4Sport vanuit de verschillende settings

Onderwijs
8.30-15.00
  Naschoolschools
15.00-18.00
Buitenschools/ Vrije tijd
18.00- 21.00 uur /weekend
Regulier
bewegingsonderwijs
Methodiek
overdracht
aan
leerkrachten,
gastlessen
sport,
en bewegen,
sportdagen
Choice4Sport
Sport- en beweegactiviteiten aansluitend op school
mogelijk in samenwerking met kinderopvang
Beweeggroepen Choice4Sport
Coaching en
ondersteuning met als uiteindelijk
doel doorstroming naar verenigingen
Regulier verenigingsaanbod
BASISVORMING Dienstverlening Choice4Sport VERDIEPING

Heeft u een vraag of bericht?

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt